Nawigacja
Klasztor
  Rys Historyczny
  Wsplnota
Liturgia
  Msze w i naboestwa
  Ogoszenia parafialne
  Intencje Mszalne
  Dni witeczne nakazane
  Patronowie Polski
Parafia
  Dane parafii
  Patron parafii
  Dane adresowe
  Kancelaria
Duszpasterstwo
  Koo ywego Raca
  Ministranci
  Ruch Eucharystyczny
  Neokatechumenat
  FZ
  Chr
  Schola modzieowa
  Schola dziecica
  Grupa pielgrzymkowa
  Duszpasterstwo chorych
MusicBox3
Play
Witamy na stronie wsplnoty kaliskiej

Nawigacja
Artykuły » Dokumenty » Sakrament Małżeństwa
Sakrament Małżeństwa

Sakrament Małżeństwa

1. Wymagania wobec narzeczonych, którzy chc� zawrze� sakramentalny zwi�zek ma��e�stwa:

Stan wolny,
Uko�czone 18 lat,
Uko�czona katecheza przedma��e�ska, w ramach katechezy szkolnej (maturalnej), lub osobna katecheza przedma��e�ska, oraz potwierdzenie konsultacji w poradni rodzinnej.

2. Trzy miesi�ce przed �lubem nale�y zg�osi� si� w kancelarii parafialnej miejsca zamieszkania (pobytu) narzeczonego lub narzeczonej (w tej parafii, w której ma by� �lub) celem spisania protoko�u badania (rozmów) kanoniczno-duszpasterskiego i ustalenia daty i godziny �lubu
z nast�puj�cymi dokumentami:

Metryka chrztu, �wie�a, z wpisem o przyj�ciu Bierzmowania,
Dowód osobisty,
�wiadectwo uko�czenia katechezy przedma��e�skiej,
Wdowcy: akt zgonu poprzedniego wspó�ma��onka,
3 egzemplarze za�wiadczenia z USC stwierdzaj�ce brak okoliczno�ci wy��czaj�cych zawarcie ma��e�stwa.

3. Prawo Kanoniczne (Kan. 1071) postanawia, �e: "nie mo�na bez zezwolenia ordynariusza miejsca asystowa� przy ma��e�stwie, które nie mo�e by� uznane lub zawarte wg prawa pa�stwowego" lub "osoby, któr� wi��� naturalne obowi�zki wobec innej strony lub wobec dzieci, wynikaj�ce z poprzedniego zwi�zku".

4. Po zako�czeniu przygotowania do �lubu i wyg�oszeniu zapowiedzi, �lub mo�e odby� si� za zgod� w�asnego proboszcza poza miejscem zamieszkania narzeczonych, (czyli poza w�asn� parafi�); w tym celu wydaje si� (razem z za�wiadczeniami z USC) pisemn� licencj� do proboszcza miejsca �lubu.

5. Przy �lubie potrzebne s� dwie doros�e osoby jako �wiadkowie. Przed �lubem narzeczeni i �wiadkowie podpisuj� akt �lubu ko�cielny i dla USC (�wiadkowie musz� okaza� dowody osobiste).

6. Fotografowanie lub filmowanie w ko�ciele nale�y wcze�niej uzgodni�
z duszpasterzem.

7. Wcze�niej nale�y uzgodni� z organist� jego udzia� w uroczysto�ci ko�cielnej.


Poleć ten artykuł
Podziel się z innymi: Facebook
URL:
BBcode:
HTML:
Facebook - Lubię To:


Nasze profile na facebooku
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Dokumenty
  Sakrament chrztu
  Sakrament Bierzmowania
  Sakrament maestwa
  Pogrzeb
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Brak wiadomości. Może czas dodać własną?
Losowa fotografia
Copyright © 2012
White_n_Light Theme by: Smokeman
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2019 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
Wygenerowano w sekund: 0.04