Nawigacja
Klasztor
  Rys Historyczny
  Wsplnota
Liturgia
  Msze w i naboestwa
  Ogoszenia parafialne
  Intencje Mszalne
  Dni witeczne nakazane
  Patronowie Polski
Parafia
  Dane parafii
  Patron parafii
  Dane adresowe
  Kancelaria
Duszpasterstwo
  Koo ywego Raca
  Ministranci
  Ruch Eucharystyczny
  Neokatechumenat
  FZ
  Chr
  Schola modzieowa
  Schola dziecica
  Grupa pielgrzymkowa
  Duszpasterstwo chorych
MusicBox3
Play
Witamy na stronie wsplnoty kaliskiej

Nawigacja
Artykuły » Duszpasterstwo » Ministranci
Ministranci

Ministranci

Obecnie nasza parafia liczy 14 ministrantów.

 

Spotkania ministrantów odbywaj si w kad sobot o godz. 1000. Wszystkich chtnych serdecznie zapraszamy!

Opiekun - o. Marian Marszalik

Historia ministrantury

Pocztków ministrantury moemy si dopatrywa ju za czasów Jezusa Chrystusa. W Ewangelii w. Jana czytamy:

"Andrzej, brat Szymona Piotra, rzek do Jezusa: Jest tu jeden chopiec, który ma pi chlebów jczmiennych i dwie ryby (...) Jezus wzi chleby i odmówiwszy dzikczynienie, rozda siedzcym" (J 6, 8-9, 11)

Tak, wic ów "praministrant" usuy samemu Zbawicielowi i w ten sposób uczestniczy w cudzie rozmnoenia chleba i ryb, który moemy uwaa za zapowied Eucharystii. Faktem jest, e od pocztku chrzecijastwa Biskup sprawowa Najwitsz Ofiar wraz z asyst liturgiczn. Na pocztku byli to diakoni. Ju w pierwszych wiekach chrzecijastwa uksztatowa si osobny urzd lektora. By on sprawowany przez chopców, którym stawiano wysokie wymagania moralne. Wspaniae wiadectwo lektorom tamtych czasów wystawi biskup Cyprian, mczennik z Kartaginy. W jednym ze swych listów opowiada o Aureliuszu, który odwanie broni wiary i cierpia z jej powodu. Biskup tak pisze:

"Niech rozpocznie posug lektora. Jego gos, którym wyznawa Boga w tak trudnych okolicznociach, zasuy na to, by zabrzmia przy uroczystym czytaniu sowa Boego."

W póniejszych wiekach publiczne czytanie sowa Boego zarezerwowane byo wycznie dla osób przygotowujcych si do kapastwa. W redniowieczu do mszy w. usuguj klerycy, a od Soboru Trydenckiego (1545r.) ministranci. W oficjalnych dokumentach Kocioa wzmiank na ten temat znajdujemy dopiero w "Mediator Dei" Piusa XII z 1947 r. Zapewne starsi pamitaj jeszcze msze w. odprawiane w jzyku aciskim, gdzie ksidz by odwrócony tyem do ludzi. Wówczas suyo tylko dwóch ministrantów, za prezbiterium byo oddzielone od reszty wityni.
Dopiero Sobór Watykaski II (1962-1965) zaj si reform liturgii i powróci do starej tradycji Kocioa. Podkreli rol ludzi wieckich w sprawowaniu kultu Boego i powierza na nowo funkcj lektora take osobom wieckim nie posiadajcych wice. Liczny udzia ministrantów i lektorów w liturgii wymaga jednak odpowiedniej troski o naleyte przygotowanie ich do wykonywanych funkcji. W soborowej Konstytucji o Liturgii moemy przeczyta:

"Duszpasterze niech zabiegaj gorliwie i cierpliwie o liturgiczne wychowanie oraz czynny udzia wiernych, tak wewntrzny jak i zewntrzny stosownie do ich wieku, stanu i rozwoju ycia i stopnia kultury religijnej, speniajc w ten sposób jeden z gównych obowizków wiernego szafarza Boych tajemnic" (KL 19).

W Polsce Konferencja Episkopatu powoaa do istnienia Krajowe Duszpasterstwo Ministrantów (1964 r.). Stao si to po ogoszeniu Konstytucji o Liturgii (3.XII.1963). Biskupi chcieli, aby postanowienia KL byy od razu wprowadzane w ycie take na odcinku formacji suby liturgicznej. Otwieray si szerokie moliwoci zaangaowania wieckich:

"W odprawianiu liturgii kady speniajcy sw funkcj, czy to duchowny czy wiecki, powinien czyni tylko to i wszystko to, co naley do niego z natury rzeczy i na mocy przepisów liturgicznych. Ministranci, lektorzy, komentatorzy i czonkowie chóru równie speniaj prawdziw funkcj liturgiczn. Niech wic wykonuj swój urzd z tak szczer pobonoci i dokadnoci, jak to przystoi wzniosej posudze i odpowiada susznym wymaganiom Ludu Boego. Naley wic staranie wychowa te osoby w duchu liturgii oraz przygotowa do odpowiedniego i zgodnego z przepisami wykonywania przypadajcych kademu czynnoci" (KL 28-29)


10 przykaza ministranta:
1. Ministrant kocha Boga i dla Jego chway wzorowo spenia swoje obowizki.
2. Ministrant suy Chrystusowi w ludziach.
3. Ministrant zwalcza swoje wady i pracuje nad swoim charakterem.
4. Ministrant rozwija w sobie ycie Boe.
5. Ministrant poznaje liturgi i yje ni.
6. Ministrant wznosi wszdzie prawdziw rado.
7. Ministrant przeywa Boga w przyrodzie.
8. Ministrant zdobywa kolegów w pracy i zabawie dla Chrystusa.
9. Ministrant jest pilny i sumienny w nauce i pracy zawodowej.
10. Ministrant modli si za Ojczyzn i suy jej rzeteln prac.

Zasady wedug w. Jana Berchmansa:
1. Serce moje jedynie bezpiecznym y moe, gdy wytrwa w szczerej, dziecicej mioci ku Matce Boej.
2. Mao mówi, duo czyni.
3. Wielce sobie way drobne sprawy.
4. Jeli nie dojd do witoci za modu, nigdy nie bd witym.
5. Myl, eby Panu Bogu si podoba, a Pan Bóg o tobie myle bdzie.
6. Sumiennie dopilnuj punktualnego rannego wstawania.
7. Kto nie docenia modlitwy, nie wytrwa w pobonoci.
8. Wszystko, co czynisz, czy z wielk starannoci.
9. Cierpliwo koron wszelkich cnót.
10. Nie czy nigdy tego, co Ci si w drugich nie podoba; ale to, co si w nich podoba.

Cenne uwagi dla Liturgicznej Suby Otarza
1. Penicy posug przychodz do kocioa przynajmniej 15 minut przed rozpoczciem liturgii. Czas ten przeznaczamy na modlitw, na duchowe przygotowanie si do uczestnictwa w Eucharystii lub naboestwie oraz na ubranie si, przygotowanie potrzebnych rzeczy, pomoc w ubraniu celebransa.

2. Przychodzc do kocioa udaj si najpierw przed tabernakulum, aby odda pokon Chrystusowi. Powinni wic wchodzi gównym wejciem do kocioa. Jeeli kto wchodzi przez zakrysti, to nie przyklka w kciku, lecz udaj si przed otarz, gdzie jest obecny Gospodarz tego domu.

3. Udzia suby liturgicznej we Mszy w. nie moe ograniczy si do wykonywania powierzonych im czynnoci. Posuga ma ich prowadzi do peniejszego wczania si w wite obrzdy, aby uczestniczy w nich "wiadomie i owocnie".

4. Spenianie okrelonych czynnoci w liturgii nie moe mie charakteru wystpu, lecz posugi. Naley wic podkrela przekazywana tre, a nie samego siebie.

5. Wszyscy czonkowie zespou liturgicznego penicy posug w prezbiterium bior udzia w procesji wejcia i uczestnicz w caej liturgii na swoich miejscach. Do zakrystii wychodz tylko w razie koniecznoci.

6. Swoje czynnoci wykonuj we waciwym czasie, bez popiechu, nigdy przed zakoczeniem czynnoci poprzedzajcej.

7. Do Komunii w. przystpuj pierwsi przed pozostaymi wiernymi.

8. Swoj postaw i zachowaniem si daj wiernym przykad waciwego i penego uczestnictwa w Eucharystii.


Poleć ten artykuł
Podziel się z innymi: Facebook
URL:
BBcode:
HTML:
Facebook - Lubię To:


Nasze profile na facebooku
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Dokumenty
  Sakrament chrztu
  Sakrament Bierzmowania
  Sakrament maestwa
  Pogrzeb
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Brak wiadomości. Może czas dodać własną?
Losowa fotografia
Copyright © 2012
White_n_Light Theme by: Smokeman
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2019 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
Wygenerowano w sekund: 0.03